Research Academy: příležitost pro nadané studenty

Letos v květnu jsme v NMS přivítali tři mladé výzkumníky, kteří se zapojili do trainee programu s názvem Research Academy.  

Tři studenti, každý s trochu jiným backgroundem a pohledem na marketingový výzkum, dostali své přidělené projekty, kterým se věnovali od A do Z. 

Přestože zadaná práce byla hodně o samostatnosti, nebyli na projekt stážisté sami. Každý ze studentů měl k ruce svého mentora, který mu dával průběžný feedback a cenné rady.  

Mladí výzkumníci v programu Research Adacemy připravili nabídku pro klienta, poprali se s přípravou dotazníku a nakonec zpracovali závěrečnou prezentaci, ve které shrnuli výsledky přirazeného projektu.

Během zpracování jednotlivých úkolů si tak stážisté vyzkoušeli, jak vypadá výzkumnická práce v agentuře, jaké otázky je potřeba klást klientovi i respondentům a učili se hledat v datech užitečné insighty.  

Jak probíhala jarní Research Adacemy?

Vendula, studentka fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, pracovala na projektu, ve kterém se zaměřila na uživatele dermokosmetiky. Mimo zkušenosti a znalosti získané studiem na vysoké škole má za sebou Vendula také kurz online marketingu a budování brandu. Všechny tyto nabyté znalosti měla možnost promítnout do zpracování zadaného projektu.

Za největší výzvu považuji závěrečnou prezentaci. Můj úkol spočíval v nalezení přínosných informací pro konkrétní značku, což vyžadovalo práci s daty. Do krátké prezentace jsem poté shrnula nejdůležitější body, které byly pro značku užitečné.
Moje mentorka mi vždy poskytla cenné rady po dokončení jednotlivých úkolů. Všechny úkoly byly samostatné, po jejich zpracování jsme se s mentorkou setkaly a společně práci prošly. Během setkání jsem dostala zpětnou vazbu. Otevřeně jsme se bavily o tom, proč jsem se rozhodla pro konkrétní přístup, a jak bych svoji práci mohla vylepšit.

Jáchym, který by se do budoucna rád věnoval rozvoji měst, se během stáže zaměřil na zcela odlišné téma a zkoumal, jakým způsobem a v jaké míře děti využívají mobilní telefony. Jáchym je studentem oboru Geografie a kartografie na Univerzitě Karlově, během zpracování projektu tak využil mimo jiné své analytické schopnosti, které na univerzitě získal.

Řekl bych, že jsem využil netradiční způsob myšlení, kdy jsem se v datech snažil najít i regionální problémy. Tato stáž pro mě byla nová zkušenost a snažil jsem se být inovativní a efektivní za pochodu.

Projekt, na kterém pracovala Kamila, studentka Sociologie na Univerzitě Karlově, se zaměřoval na dostupnost bydlení v Česku, zejména s ohledem na bydlení mladých. Kamila má za sebou zahraniční studijní pobyt v Itálii, kde si vyzkoušela práci s různými statistickými nástroji. Ve své bakalářské práci na téma Stigmatizace stáří v českém tisku kladla důraz na to, aby byl její výstup co nejvíce praktický a relevantní pro společnost.

Na trainee programu oceňuji, že jsem si mohla vyzkoušet práci s reálným výzkumem a daty. Odnáším si tak mnohem jasnější pohled na to, jak vypadá práce ve výzkumné agentuře a proces marketingového průzkumu od začátku až do konce.

Kamila s výzkumem v NMS ale nekončí. Přestože všichni tři studenti, kteří se Research Academy letos zúčastnili, odvedli skvělou práci, rozhodli jsme se nabídnout dlouhodobou spolupráci právě Kamile. Kamila nás oslnila svým skvělým projevem při závěrečné prezentaci a vizuálně i obsahově velmi vydařenou závěrečnou prací.

Těšíme se na tebe na podzim!

Další termín výzkumnické akademie nás čeká již na podzim. Pošli nám svůj životopis už nyní a zajisti si své místo v Research Academy co nejdříve.

Líbil se ti článek? Sdílej ho!

Další články